Læsevejledning

SPV 001 – Læsevejledning for kravspecifikationer, afløb

Kravspecifikationerne beskriver, hvilke krav anlæggene skal leve op til i projekter, hvor HOFOR ejer eller skal eje og/eller drifte det færdige anlæg.

Områdekrav

SPV 101 – Afløbsledninger

Områdekravet skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter i afløbssystemet, som skal ejes eller driftes af HOFOR.

SPV 101 B1 – Illustration af afstandskrav

SPV 102 – Afløbspumpestationer

Dette områdekrav er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til pumpestationer i afløbssystemet.

SPV 102 B1 – Tjekliste for planlægnings- og projektfasen

SPV 102 B2 – Minipumpestationer

SPV 102 B4 – Regnvandspumpestationer

SPV 102 B5 – Drænpumpestationer

SPV 102 B6 – Skybrudspumpestationer

SPV 102 B7 – VVS-diagrammer. TBS-ventiler

Hoveddokument – “Afløbspumpestationer” inkl. bilag

SPV 103 – Bygværker, afløb

Denne beskrivelse er udarbejdet som en del af et fælles grundlag for HOFORs krav til bygværker i afløbssystemet.

SPV 104 – Grønne regnvandsløsninger

Denne beskrivelse er udarbejdet som et nyt fælles grundlag for HOFORs områdekrav til grønne regnvandsløsninger.

Områdekravene skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere i forbindelse med planlægning, projektering og udbud af nye projekter omfattende grønne regnvandsløsninger, der skal ejes, medfinansieres eller driftes af HOFOR.

SPV 105 – Trækrør i afløbsledninger

Denne beskrivelse er udarbejdet som grundlag for HOFORs krav til projekter omhandlende trækrør til datakabler i afløbsledninger.

SPV 105 B1 – Trækrørets placering i afløbsledninger

SPV 105 B2 – Gennemføring af brøndvæg, afløb

Hoveddokument – “Trækrør i afløbsledninger” inkl. bilag

Tekniske specifikationer

SPV 201 – Udførelse af afløbsnettet

Denne tekniske specifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til afløbssystemet. Specifikationen skal anvendes af den projekterende og udførende i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter, der skal ejes eller driftes af HOFOR.

SPV 202 – Materialer i afløbsnettet

Denne kravspecifikation angiver de generelle krav til materialer i afløbsnettet, der gælder for nye projekter for afløbsanlæg i HOFORs forsyningsområde.

SPV 203 – NO DIG, nyanlæg

Denne tekniske specifikation er udarbejdet som en del af et fælles grundlag for HOFORs krav til afløbssystemet.

SPV 204 – Ledningsrenovering, afløbsledninger

Denne tekniske specifikation er udarbejdet som en del af et fælles grundlag for HOFORs krav til afløbssystemet.

SPV 204 B1 – Krav til deklaration for stram foring og strømpeforing

SPV 204 B2 – Krav til typeprøvning

SPV 204 B3 – Krav til proceskontrol

SPV 204 B4 – Krav til ekstern audit samt audit test

SPV 204 B5 – Krav til kvalitetsstyringssystem

SPV 204 B6 – Krav til prøvningsparametre

SPV 204 B7 – Krav til prøvningsrapportering

Hoveddokument – “Ledningsrenovering, afløbsledninger” inkl. bilag

SPV 205 – Mekaniske installationer, afløb.

Denne tekniske specifikation er udarbejdet som en del af et fælles grundlag for HOFORs krav til afløbssystemet.

SPV 207 – Ventilation og varme, afløb

Denne tekniske specifikation angiver HOFORs generelle krav til ventilation og varme i bygværker, pumpestationer og andre bygninger.

SPV 208 – ATEX-direktivet

Denne tekniske specifikation angiver de generelle krav angående ATEX-direktivet.

SPV 209 – Specialdæksler til bygværker

Denne tekniske specifikation er udarbejdet som en del af et fælles grundlag for HOFORs krav til afløbssystemet.

SPV 210 – Hydraulisk dimensionering af afløbssystemer på beregningsniveau 1

Instruktionen er en del af det fælles metodegrundlag for forberedelse af projekter omfattende afløbsledninger, afløbsbygværker og afløbspumpestationer. Baggrunden for den fælles metodeinstruktion for alle tre områder er, at den hydrauliske dimensionering for de enkelte ledninger, bygværker og pumpestationer normalt udføres for det samlede afløbsopland omfattende alle hydraulisk betydende komponenter af afløbssystemet.

SPV 210 B1 – Kommunespecifikke krav for overskridelse af fuldtløbende kapacitet

HOFOR Tekniskdesign