Her finder du HOFORs typetegninger for spildevand.

SPV 002 – Tegningsliste

A31601E – Tegningsliste

A31602C – Deklarationsbælter

A31603C – Tegningsopbygning

A31605C – Runde dæksler og karme

A31606C – Firkantdæksler og karme

A31607C – Sikkerhedsriste under dæksler

A31608C – Dæksellås “Københavnerlås”

A31609C – Brøndafslutning for ø800 dækselkarm, regulerbar

A31611C – Brøndafslutning for ø600 dækselkarm, regulerbar

A31614C – Banketter og løb

A31615D – Tilslutninger, diverse ledninger og brøndringe

A31616E – Ledningstilslutninger og gennemføringer i brønde og vægge

A31617C – Præfabrikerede brøndbunde

A31619C – Fabriksstøbte elementbrønde med forberedte rørtilslutninger

A31620C – Fabriksstøbte elementbrøndbunde med in situ-støbte rørtilslutninger

A31621B – In situ-støbte filigranbrøndbunde med rørtilslutninger

A31622D – In situ-støbte brøndbunde

A31623D – In situ-støbte brøndbunde på eksisterende ledninger

A31625D – Brønd udført af sandfangsbrønd med in situ-støbt rørtilslutning

A31627C – Trykreduktionsbrønde for pumpeledninger

A31628C – Nedføring i brønd

A31629E – Skelbrønd

A31630B – Kabeltrækbrønde

A31631-1 – Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, plan i terræn + plansnit

A31631-2 – Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, snit A-A

A31631-3 – Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, snit B-B

A31631-4 – Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, snit C-C + snit D-D

A31632C – Ledningsgrave, tilfyldning

A31634D – Rørudskiftninger på gravitationsledninger af beton

A31635D – Bøjninger på trykledninger

A31636C – Rensebrønde på trykledninger

A31637C – Rørudskiftninger på trykledninger af beton

A31638C – Armeringsprincip og støbeskel med ekspanderende fugebånd, samlingsdetaljer

A31640C – Kontraklapper og afspærringsskod

A31641D – Kontraventiler og vandlåse i brønde

A31645B – Tømmebrønd på trykledning

A31646A – Generel note for beton og armering

HOFOR Tekniskdesign