HOFORs tekniske kravspecifikationer

HOFORs tekniske kracspecifikationer er helt uundværlige værktøjer for alle, der arbejder med planlægning, udførelse og dokumentation af anlægsarbejder inden for vand, spildevand, fjernvarme, fjernkøling, og tunneller i HOFORs forsyningsområde.

Kravspecifikationerne beskriver, hvilke krav rådgivere og entreprenører skal leve op til i projekter, hvor HOFOR skal eje og/eller drifte det færdige anlæg.

Kravspecifikationerne revideres med jævne mellemrum. Hent derfor altid de sidste nye på denne hjemmeside, inden opstart.

Kravspecifikationer for HOFORs forskellige forsyningsarter finder du i øverste bjælke her på siden.

En oversigt over de gældende kravspecifikationer kan findes her:

Dokumentfortegnelse

God fornøjelse!

HOFOR Tekniskdesign