VAV 101 – Installationer på vandværker

Denne kravspecifikation er HOFORs fælles grundlag for generelle og specifikke krav til installationer på vandværker. De tilhørende tegninger (VAV 101 B1) er principtegninger for dokumentation og et ønsket kvalitetsniveau. Kravspecifikationerne skal anvendes af HOFORs medarbejdere, rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering og udbud af nye projekter.

VAV 101 B1 – Tegningsliste og tegninger

Dokumentet indeholder tegningsliste og tegninger omkring installationer på vandværker.

VAV 101 B2 – Rustfrit stål designkrav

VAV 101 B3 – Rengøring af pelletkolonne

VAV 101 B4 – Teknisk procedure for rustfrit stålarbejde

VAV 101 B5 – Rørspecifikation

VAV 101 B6 – Idriftsættelsens af faser med test

VAV 101 B7 – Krav til filtermaterialer

VAV 101 B8 – Designmanual

HOFOR Tekniskdesign