Fjernkøling

Jordarbejde

FJV 101 – Jordarbejde

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til gravearbejder i forbindelse med fjernvarme- og fjernkøleprojekter. Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter i fjernvarme- og fjernkølesystemet, som skal ejes og driftes af HOFOR.

FJV 101 B1 – Kontrolplan

FJV 101 B2 – Komprimeringskontrol

Rør- og smedearbejde

FJK 102 – Rør- og smedearbejde

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs udbud inden for rør- og smedearbejder på fjernkøleprojekter. Kravspecifikationen anvendes af HOFOR samt entreprenører, rådgivere mv. i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter.

FJK 102 B1 – Effekt og dimensioner for fjernkølerør

FJV 102 B2 – Opmåling og nivellement af vej gård og kælder

FJV 102 B3 – Andre ledningsejere

FJK 102 B4 – Rør-og kappedimensioner for fjernkølerør

FJV 102 B5 – Huskeliste for projekterede ledningsplaner

FJV 102 B6 – Standardtekster på projekttegninger

FJK 102 B7 – Overgang fra stålrør til PE-rør

FJK 102 B10 – Afspærringsprincipper

FJV 102 B11 – Placering af ventiler i ventilbrønde

FJV 102 B12 – Oversigt over godkendte kundehaner

FJV 102 B17 – Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger12022020

FJV 102 B18 – Princip for placering af fjernvarmestik

FJV 102 B19 – Alarmudtag

FJV 102 B20 – Tryk- og tæthedsprøve

FJK 102 B20A – Trykprøvning af PE-rør

FJV 102 B21 – Plombering af haner

FJK 102 B22 – Materiale og komponentkrav

FJV 102 B23 – Kontrolplan

Tegningsliste og tegninger

FJV 101 & FJK 102 – Tegningsliste

52-0542o – Glidebøring for 25 600 mm

52-0543k – Kuffert og stropbæring 25 600 mm

52-0634h – Rørbæringer i kælder

52-0734k – Vejledende gravebredder for præisolerede stålrør

52-0737h – Graveprofiler for ledningsgrave til praeisolerede fjernvarmerør

52-0738d – Udlægning af jernplader på fortov

52-0740i – Husindføring

52-0743e – Systemrørbæringer DN 20 til DN 200

52-0751j – Hanearrangement med ø60cm dæksel

52-0752j – Hanearrangement med ø60cm dæksel lav udgave

52-0753j – Hanearreangement med ø80cm dæksel høj udgave

52-0754j – Hanearrangement med ø80cm dæksel lav udgave

52-0764d – Indføring til store byggerier for DIM. over ø28, metode 1

52-0765d – Indføring til store byggerier for DIM. over ø28, metode 2

52-0766b – Størrelse på byggegrube

52-0768e – Montering af indføringsrør

52-0769c – Størrelse på indføringsbøjninger

52-0770d – Indføring til små byggerier for dim. op til ø28 placering

52-0772d – Fjernkøling Omløb for frostsikring

52-0776 – Omløb i brønd fjernkøling

52-0802b – Stålkørebro

52-0830m – Fastspændingsklods for præisolerede ledninger

52-0836h – Placering af anoder ved stålbøsningsrør

52-0837k – Arrangement for prærørhaner firkantede dæksler

52-0839g – Gravning for præisolerede ledninger med afstivning

52-0840j – Generalnote tegningsoversigt

52-0841 – Trækrør til hydraulikaktuator almindelig montering

52-0842 – Trækrør til hydraulikaktuator speciel montering

52-0843 – Trækrør til hydraulikaktuator plan

52-0844 – Trækrør til hydraulikaktuator montering ved skab

52-0845e – Fikseringsplader til dobbeltrør

HOFOR Tekniskdesign