Fjernkøling

Jordarbejde

FJV 101 – Jordarbejde

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til gravearbejder i forbindelse med fjernvarme- og fjernkøleprojekter. Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter i fjernvarme- og fjernkølesystemet, som skal ejes og driftes af HOFOR.

FJV 101 B1 – Kontrolplan

FJV 101 B2 – Komprimeringskontrol

Rør- og smedearbejde

FJK 102 – Rør- og smedearbejde

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs udbud inden for rør- og smedearbejder på fjernkøleprojekter. Kravspecifikationen anvendes af HOFOR samt entreprenører, rådgivere mv. i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter.

FJK 102 B1 – Effekt og dimensioner for fjernkølerør

FJV 102 B2 – Opmåling og nivellement af vej gård og kælder

FJV 102 B3 – Andre ledningsejere

FJK 102 B4 – Rør-og kappedimensioner for fjernkølerør

FJV 102 B5 – Huskeliste for projekterede ledningsplaner

FJV 102 B6 – Standardtekster på projekttegninger

FJK 102 B7 – Overgang fra stålrør til PE-rør

FJK 102 B10 – Afspærringsprincipper

FJV 102 B11 – Placering af ventiler i ventilbrønde

FJV 102 B12 – Oversigt over godkendte kundehaner

FJV 102 B17 – Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger12022020

FJV 102 B18 – Princip for placering af fjernvarmestik

FJV 102 B19 – Alarmudtag

FJV 102 B20 – Tryk- og tæthedsprøve

FJK 102 B20A – Trykprøvning af PE-rør

FJV 102 B21 – Plombering af haner

FJK 102 B22 – Materiale og komponentkrav

FJV 102 B23 – Kontrolplan

Tegningsliste og tegninger

FJV 101 & FJK 102 – Tegningsliste

52-0542p – Glidebæring for 25-600 mm.

52-0543l – Kuffert- og stropbæring 25-600 mm.

52-0634i – Rørbæringer i kælder

52-0734n – Vejledende gravebredder for præisolerede stålrør

52-0737i – Graveprofiler for ledningsgrave til præisolerede fjernvarmerør

52-0738e – Udlægning af jernplader på fortov

52-0740j – Husindføring

52-0743f – Systemrørbæringer DN 20 til DN 200

52-0751l – Hanearrangement med ø60 cm dæksel

52-0752k – Hanearrangement med ø60cm dæksel lav udgave

52-0753l – Hanearrangement med ø80cm dæksel høj udgave

52-0754l – Hanearrangement med ø80 cm dæksel lav udgave

52-0764e – Indføring til store byggerier over ø28, metode 1

52-0765e – Indføring til store byggerier for DIM. over ø28, metode 2

52-0766c – Størrelse på byggegrube

52-0768f – Montering af indføringsrør

52-0769d – Størrelse på indføringsbøjninger

52-0770e – Indføring til små byggerier for dim. op til ø28 placering

52-0772d – Fjernkøling Omløb for frostsikring

52-0776 – Omløb i brønd fjernkøling

52-0780 – Opbygning af omløb og retning på komponenter

52-0830n – Fastspændingsklods for præisolerede ledninger

52-0837l – Arrangement for prærørhaner firkantede dæksler

52-0839i – Gravning for præisolerede ledninger med afstivning

52-0840k – Generalnote tegningsoversigt

52-0841a – Trækrør til hydraulikaktuator almindelig montering

52-0842a – Trækrør til hydraulikaktuator speciel montering

52-0843a – Trækrør til hydraulikaktuator plan

52-0844a – Trækrør til hydraulikaktuator montering ved skab

52-0845f – Fikseringsplader til dobbeltrør

Til orientering

52-0579i – Standard udluftninger

52-0736f – Retningslinier for opgravning i forbindelse med jordfortrægning

52-0801b – Stålkørebro – 6m

52-0802b – Stålkørebro – 5m

52-0809c – Stålkørebro-4m

52-0832h – Betontegning, pumpebrønd

52-0836h – Placering af anoder ved stålbøsningsrør

HOFOR Tekniskdesign