VAM 101 – Beton

Kravspecifikationen vedrører krav ved etablering og reparation af beton i kontakt med vandbanen i HOFORs projekter, med fokus på at minimere afsmitning af uønskede stoffer fra beton til drikkevand samt mikrobiologisk eftervækstpotentiale. Kravspecifikationen indeholder bl.a. en recept på ”grøn beton” og DDS-krav.

VAM 102 – Trykluft

Denne kravspecifikation gælder for trykluft, som kommer i direkte kontakt med drikkevand (rød zone), hvor luften forsynes fra et kompressoranlæg ved mere end 4 bar overtryk.

VAM 103 – Rustfrit stål vandbanen

Denne kravspecifikation vedrører anvendelse af rustfrit stål i kontakt med vandbanen i HOFOR, med fokus på at minimere korrosion af rustfri ståloverflader og afsmitning af metaller og andre kemiske stoffer fra rustfrit stål til drikkevand.

VAM 104 – Kobberlegeringer inkl. bilag

Dokumentet indeholder HOFORs krav til brug af kobber og kobberlegeringer, som anvendes i kontakt med vandbanen (drikkevand). Dokumentet definerer krav for anvendelse af disse metaller i HOFOR, med fokus på at minimere risici for korrosion af komponenter fremstillet af kobberlegeringer samt minimere afsmitning af metaller og andre kemiske stoffer fra kobberlegeringer til drikkevand.

HOFOR Tekniskdesign