Vandledninger

VAL 101 – Vandledninger

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs områdekrav til vandledninger; dvs. ledninger, der anvendes til transport og distribution af drikkevand.

VAL 101 B1 – Varslingsseddel og informationsseddel

VAL 101 B2 – Kontrolskema for skilte o.l

VAL 101 B3 – Svejseprotokol

VAL 101 B4 – Reetableringsmetoder for asfaltarbejde

VAL 101 B5 – Tæthedsprøvning

VAL 101 B6 – Kontrolplan

VAL 101 B7 – Tegningsliste

Materialer i Lednings og Kildepladsanlæg

VAL 201 – Materialer i distributionsnettet inkl. råvandsledninger

HOFOR Tekniskdesign