Jordarbejde

FJV 101 – Jordarbejde

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til gravearbejder i forbindelse med fjernvarmeprojekter. Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter i fjernvarmesystemet, som skal ejes og driftes af HOFOR.

FJV 101 B1 – Kontrolplan

FJV 101 B2 – Komprimeringskontrol

Rør- og smedearbejde

FJV 102 – rør- og smedearbejde

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs udbud inden for rør- og smedearbejder på fjernvarmeprojekter. Kravspecifikationen anvendes af HOFOR samt entreprenører, rådgivere mv. i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter.

FJV 102 B1 – Effekt og dimensioner for fjernvarmerør

FJV 102 B2 – Opmåling og nivellement af vej, gård og kælder

FJV 102 B3 – Andre ledningsejere

FJV 102 B4 – Rør og kappedimensioner for præisolerede rør

FJV 102 B5 – Huskeliste for projekterede ledningsplaner

FJV 102 B6 – Standardtekster på projekttegninger

FJV 102 B7 – Overgang fra præisolerede stålrør til kobberrør

FJV 102 B8 – Betonkanaler og kamre – principper for ekspansionsoptagelse og afgrening

FJV 102 B9 – Fastspændinger ved indføring af rør i bygninger og bygværker

FJV 102 B10 – Afspærringsprincipper

FJV 102 B11 – Placering af ventiler i ventilbrønde

FJV 102 B12 – Oversigt over godkendte kundehaner

FJV 102 B13 – Kontrol af lodninger

FJV 102 B14 – Forspænding af rør ved tilslutning til eksisterende betonkanal

FJV 102 B15 – Princip for ekspansionsoptagelse af fritliggende rør

FJV 102 B16 – Prøveattest, lodninger

FJV 102 B17 – Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger

FJV 102 B18 – Princip for placering af fjernvarmestik

FJV 102 B19 – Alarmudtag

FJV 102 B20 – Tryk- og tæthedsprøve

FJV 102 B21 – Plombering af haner

FJV 102 B22 – Materiale og komponentkrav

FJV 102 B23 – Kontrolplan

FJV 102 B24 – Præisolerede gliderør – princip

FJV 102 B25 – Afgrening fra præisolerede gliderør

Tegningsliste og tegninger

FJV 101 og 102 – Tegningsliste

52-0542p – Glidebæring for 25-600 mm.

52-0543l – Kuffert- og stropbæring 25-600 mm.

52-0544m – Sidestyr for vandledninger med aksialkompensator

52-0547m – Fastspænding for vandledning med aksialkompensator

52-0548s – Fastspænding for vandledning

52-0549s – Sidestyr for vandledning

52-0550w – Kanalprofiler for varmtvandsledninger

52-0564l – Betontegning kanaltværsnit

52-0582j – Betontegning Forstærkning ved f-f for vandledninger

52-0583h – Betontegning Forstærkning ved f-f for dampledninger

52-0633i – Damptørrer 114,3 – 508,0

52-0634i – Rørbæringer i kælder

52-0734n – Vejledende gravebredder for præisolerede stålrør

52-0735m – Vejledende gravebredder for sinusrør

52-0737i – Graveprofiler for ledningsgrave til præisolerede fjernvarmerør

52-0738e – Udlægning af jernplader på fortov

52-0739e – Udlægning af plastfolie på præisolerede stålrør

52-0740j – Husindføring

52-0742g – Sinus væggennemføring

52-0743f – Systemrørbæringer DN 20 til DN 200

52-0744g – Fiksering af forspændingselement

52-0745f – Omløb med returløbstermostat type FJV (20-60 GR. C)

52-0751l – Hanearrangement med ø60 cm dæksel

52-0752k – Hanearrangement med ø60cm dæksel lav udgave

52-0753l – Hanearrangement med ø80cm dæksel høj udgave

52-0754l – Hanearrangement med ø80 cm dæksel lav udgave

52-0755d – Vejledende isoleringstykkelse

52-0756c – Detaljer af beton i kamre

52-0757c – Opstøbning under firkant dæksel i forb. m. kammer adgang

52-0758c – Reparation af nedgangsparti

52-0759c – Reparation af nedgangsparti gl. beton borthugget med håndværktøj

52-0761f – Indføring til små byggerier med indføringsbøjning

52-0762j – Indføringsskab med haner

52-0763g – Indføring med skråboring til små byggerier

52-0764e – Indføring til store byggerier over ø28, metode 1

52-0765e – Indføring til store byggerier ø28, metode 2

52-0766c – Størrelse på byggegrube

52-0768f – Montering af indføringsrør

52-0769e – Størrelse på indføringsbøjninger

52-0770e – Indføring til små byggerier for dim. op til ø28 placering

52-0777b – Indføring til små byggerier med indføringsbøjning + forlænge

52-0800i – Forstærkning af afgrening udført i marken

52-0830n – Fastspændingsklods for præisolerede ledninger

52-0833h – Betontegning kanalafslutning for enkeltisoleret eller letbetonisoleret kanal

52-0834g – Rørplacering i enkeltisoleret kanal

52-0837l – Arrangement for prærørhaner firkantede dæksler

52-0839i – Gravning for præisolerede ledninger med afstivning

52-0840k – Generalnote tegningsoversigt

52-0841a – Trækrør til hydraulikaktuator almindelig montering

52-0842a – Trækrør til hydraulikaktuator speciel montering

52-0843a – Trækrør til hydraulikaktuator plan

52-0844a – Trækrør til hydraulikaktuator montering ved skab

52-0845f – Fikseringsplader til dobbeltrør

Til orientering

52-0579i – Standard udluftninger

52-0736f – Retningslinier for opgravning i forbindelse med jordfortrægning

52-0801b – Stålkørebro – 6m

52-0802b – Stålkørebro – 5m

52-0809c – Stålkørebro-4m

52-0832h – Betontegning, pumpebrønd

52-0836h – Placering af anoder ved stålbøsningsrør

HOFOR Tekniskdesign