Anlægspladser på Kildepladser

KIL 101 – Anlægsarbejder på kildepladser

Denne kravspecifikation angiver de generelle krav ved udførelse af anlægsprojekter på HOFORs kildepladser – borearbejde er undtaget fra denne, idet der henvises særskilt til HOFORs kravspecifikation for borearbejder på kildepladser (KIL 102). Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere i forbindelse med planlægning, projektering og udbud af nye projekter omfattende kildepladser samt ved renovering af kildepladser. Kravspecifikationen bruges sammen med udbudsmaterialet og anvendes som udførelsesvejledning for den udførende entreprenør.

KIL 101 B1 – Tegningsliste og tegninger

Dette dokument indeholder tegningsliste og tegninger omkring anlægsarbejde på kildepladser.

KIL 102 – Borearbejder til kildepladser

Denne kravspecifikation angiver de generelle krav til etablering og sløjfning af boringer på HOFORs kildepladser og indvindingsområder, herunder indvindings-, pejle-og moniteringsboringer.

HOFOR Tekniskdesign