Tunnelering

TUN 101 – Tunnelering

Kravspecifikationen skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af tunneler udført med beton-presserør (pipe jacking).

TUN 101 B1 – Udbudskontrolplan Tunnelering

TUN 101 B2 – IT-mæssige krav til monitering af tunnelboringer

Hoveddokument TUN 101 – Tunnelering inkl bilag

Skakte

TUN 102 – Byggegruber og skakte

Denne kravspecifikation skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af byggegruber og skakte i HOFORs projekter med udgravningsdybde på minimum 5 m og udgravninger/indfatningsvægge af typerne skråninger, københavnervægge, sprøjtebetonforing, borede pæle, sekantpælevægge og spunsvægge. Kravspecifikationen kan benyttes ved planlægning, projektering og udførelse ved en mindre udgravningsdybde end 5 meter, hvis det vurderes at være relevant.

TUN 102 B1 – Udbudskontrolplan Byggegruber og skakte

TUN 102 B2 – Ordliste 26082020

Hoveddokument TUN 102 – Byggegruber og skakte inkl. bilag

Grundvandshåndtering

TUN 103 – Grundvandshåndtering

Denne kravspecifikation skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af tørholdelse og grundvandshåndtering for udgravningsarbejde for dybe ledningsgrave, byggegruber, tunnelskakte og lignende i HOFORs projekter med udgravningsdybde på 4 til 5 m. og dybere. Kravspecifikationen kan benyttes ved mindre udgravningsdybder, hvis det vurderes at være relevant.

TUN 103 B1 – Udbudskontrolplan for grundvandshåndtering

TUN 103 B2 – IT-mæssige krav til indberetning og dokumentation ved grundvandshåndtering

TUN 103 B3 – Ordliste

Hoveddokument TUN 103 – Grundvandshåndtering inkl. bilag

Monitering og bygningsrisikoanalyse

TUN 104 – Monitering og bygningsrisikoanalyse

Denne kravspecifikation omhandler monitering og bygningsrisikoanalyse.

TUN 104 B1 – IT-mæssige krav til geoteknisk og struktural monitering

TUN 104 B2 – IT-mæssige krav til monitering af støj og vibrationer

Hoveddokument – Monitering og bygningsrisikoanalyse inkl. bilag

Risikostyring på tunnelprojekter

TUN 105 – Risikostyring på tunnelprojekter

Denne kravspecifikation omhandler risikostyring på tunnelprojekter.

TUN 105 B1 – Risikopolitik HOFOR

TUN 105 B2 – A code of practice for risk management of tunnel works 2nd edition may 2012 (TUN 105 B1)

Hoveddokument TUN 105 – Risikostyring inkl bilag

HOFOR Tekniskdesign