Jordbundsundersøgelser

JOR 101 – Jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde, krav til udførelse

Denne kravspecifikation omhandler krav til udførelse af geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser for anlægsprojekter i HOFOR.
Metoder og krav til udførelse af undersøgelserne er baseret på etableret fagteknisk praksis til udførelse af undersøgelser for såvel mindre som større anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. Kravspecifikationen er tænkt som en “Almindelig arbejdsbeskrivelse”, som i det konkrete projekt skal suppleres, og eventuelt fraviges. Dette sker i projekt- eller udbudsmaterialet, herunder SAB, hvor undersøgelsesomfang vil være nærmere beskrevet.

JOR 101 B1 – Standard typer af boringer og undersøgelser

JOR 101 B2 – Borehulslogning

JOR 101 B3 – Filtersætning

JOR 101 B4 – Boringsafslutninger

JOR 102 – Anlægsarbejder og geoteknisk projektgrundlag

JOR 103 er under udarbejdelse.

Anlægsdokumentation

ANL 101 – Anlægsdokumentation

Denne kravspecifikation præciserer hvorledes HOFOR ønsker at modtage og udveksle anlægsdokumentation mellem rådgiver/leverandør og HOFOR’s projekter. Kravspecifikationen gælder med mindre andet er skriftligt aftalt.

ANL 101 – B1 – Nummeropbygning

ANL 101 – B2 – Tekst og forkortelser til komponentliste

ANL 101 – B3 – Komponentdata (EAM-data)

Beton

BET 101 – Beton

Nærværende kravspecifikation dækker in situ-støbt beton og præfabrikerede betonelementer til 50 år samt 100 års levetid med traditionel armering.

BET 101 B1 – Udbudskontrolplan

BET 101 B2 – Membraner

Opmåling

OPM 101 – Registrering og opmåling

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et nyt fælles grundlag for HOFORs krav til GIS-registrering og opmåling i forbindelse med nye projekter.

OPM 101 B1 – Vand – DSFL-koder

OPM 101 B2 – Vand – Attributliste

OPM 101 B3 – Vand – Attributliste med billedeksempler

OPM 101 B10 (erstatter tidligere B4) – Spildevand – Ledninger

OPM 101 B11 (erstatter tidligere B5) – Spildevand – Knuder

OPM 101 B12 (erstatter tidligere B6) – Spildevand – Dæksler

OPM 101 B13 (erstatter tidligere B7) – Spildevand – Øvrige konstruktioner

OPM 101 B14 Åbent Bassin

OPM 101 B15 Attribut og begrebsforklaring

OPM 101 B20 – Fjernvarme og Fjernkøling – Prøvetegninger

OPM 101 B21- Fjernvarme og Fjernkøling – DSFL-koder og hvordan de vises i GIS i HOFOR

Arbejdsmiljø

AM 101 – Arbejdsmiljøkrav ved HOFORs bygge- og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøkravene knytter sig til HOFORs bygge- og anlægsarbejder. Det er entreprenørens pligt at følge lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, og nærværende krav gengiver eller uddyber denne indenfor HOFORs arbejdsområde. Kravene er generelt formuleret og kan målrettes de enkelte projekter.
De endelige krav vedhæftes projektudbud. Typisk vil kravene ved større projekter eller projekter med en særlig kompleksitet, målrettes på baggrund af en risikovurdering i projekteringsfasen.

Amagerværket

Arbejdsmiljøkrav for Amagerværket

Miljø

ML 101 – Miljøkrav

HOFOR er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001. I ovenstående dokument fremgår det, hvilke miljømæssige forpligtelser entreprenøren har i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter, hvor HOFOR er bygherre.

Tillæg til ML 101 – Miljøkrav

TV Inspektion

TVI 101 – TV Inspektion

TVI 101 – bilag 1

HOFOR Tekniskdesign